Tyto stránky vznikly na základě impulzu od Slunce. Jsou na nich sdíleny osobní příběhy nebo příspěvky týkající se mé "cesty", které vedou k pochopení a uvědomění si souvislostí na cestě spirituálního a osobního rozvoje. Ve Slunečním Zápisníku jsou popisovány zážitky, vjemy a uvědomění, které invokuje Slunce. Mým přáním je, aby každý objevil, pochopil a využil sílu, kterou v sobě nosí. Aby se každý stal sám sobě učitelem, léčitelem, průvodcem a pánem. Mé příběhy jsou vašimi příběhy.

S Láskou

Taunia Atiriamin Christová
osobní konzultace, intuitivní psychologie a léčba
Tel: 774 986 409, atiriamin@slunecnabrana.eu

The creation of this website was initiated by the impulse from the Sun. The personal stories or posts regarding my current ascension process leading to understanding and realizations of the contexts on the spiritual and personal development journey are being shared here. In Solar Notebook the experiences, insights, perceptions and realizations invoked by the Sun are described. It is my wish for everyone to discover, understand and use the power hidden within each of us in order to become his/her own teacher, healer, guide and the boss. My stories are your stories.

With Love

Taunia Atiriamin Christová
Tel: 774 986 409, atiriamin@slunecnabrana.eu

 

Doporučené články / Recommended articles:

Jak se dívat do Slunce I / How to look at the Sun I

Jak se dívat do Slunce II / How to look at the Sun II

Jak se dívat do Slunce III / How to look at the Sun III

 

Pravidelné příspěvky naleznete na BLOGU Slunečné Brány ZDE!

 

Poslední články / Current articles:

3.12.2016

Záhněda

Záhněda je jedním z nejúžasnějších tmavých krystalů. Je cenná hlavně svou schopností obsáhnout největší množství světelné síly v tmavé barvě. Protože je černá barva spojována s první čakrou, je záhněda nejsilnějším kamenem při použití v léčivých krystalových rozloženích ke stimulaci a očistě tohoto energetického centra. Pokud je nerozvinuté, vědomí spojené s touto kořenovou čakrou může být velmi dekadentní a obavyplné, zaměřené jen na osobní uspokojení. Ale když se tato čakra rozzáří světlem a zharmonizuje s vyššími čakrami, stává se základnou, na které se spirituální síla manifestuje ve fyzickém těle. Záhněda stahuje energii bílého světla korunní čakry do čakry první, aby bylo hluboce zakořeněno do fyzické úrovně.

Více...

29.11.2016

Krystalové Drůzy

Drůzy jsou formace krystalů s které sdílí stejnou základnu. Je to více jednotlivých krystalů, kteří všichni žijí pospolu v harmonii a míru. Představují vyvinutou komunitu - každý člen je individuálně dokonalý a jedinečný a přitom sdílí společnou zem a všeobecnou pravdu se všemi ostatními. V drůzách se všichni jedinci spojují, aby sklízeli ovoce žití, učení a sdílení ve vyspělém společenství. Jednotlivé krystaly odrážejí světlo tam a zpět jeden ke druhému a všichni se koupou ve společné záři celku. Aurické světlo které obklopuje krystaly drůzy je velmi jasné a silné.

Více...

24.11.2016

Channeling Krystal

Channelingový krystal je krystalem Mistrovským a jeho hlavní funkcí je zesílení a napojení na naši Vyšší Podstatu (Zdroj, Vesmír, Stvořitele, Boha). Chtěla bych zde zdůraznit, že krystaly o kterých se dočtete na stránkách Slunečné Brány a Poselství Minerální Říše jsou krystaly přirozeně rostlé. Fazety a jejich tvar vytvořila příroda a nejsou dobrušované, vybrušované a násilně leštěné. Broušené krystaly ztrácí svůj přirozený energetický otisk a vyzařování a tím je znehodnocena také jejich funkce. Je velmi důležité, aby Mistrovské Krystaly a jejich další významní kolegové byli ve svých přirozených tvarech, ve svém terminálním zakončení co nejčistší a aby nebyly pokud možno poškrábané, hrany olámané a zásadně mechanicky poškozené (nebo alespoň pokud možno co nejméně).

Více...

18.11.2016

Jak Vzrušit Duši Vědomé Ženy - Videoposlech

Více...

16.11.2016

Mistrovské Krystaly

Mistrovské krystaly jsou tím, čím zkrátka jsou – “Mistry“. Existují ve stavu perfektního tvaru a představují soulad se zdrojem světla. Každý z Mistrovských krystalů představuje určité zákony a otevírá brány, skrze které lze zažít vstup do světa jednotného ducha a země. Tyto krystaly jsou poslové z nebes a učitelé božského zákona. Některé jsou nemilosrdné v odstranění temnoty egocentrických postojů a učení, zatímco druzí slouží k otevření vědomé komunikace do sféry vyššího já.

Více...

15.11.2016

Oddaná Posvátná Partnerství

Na cestě každého schopného muže se v jistém bodě objeví žena – vědomá žena, která vás vyzve k vesmírnému tanci. Bude oděna do záhad vesmírné pravdy a vyšších zákonů. Setkání s touto ženou strhne iluze ve všech oblastech vašeho života a vy budete vyzváni k rozhodnutí – buď se vrátit do bezpečného, pohodlného světa falešných jistot, nebo vložit svou dlaň do nabídnuté láskyplné dlaně ženy, která vám bude stát po boku při vstupu do vaší největší síly.

Tato žena vám bude partnerkou při cestách do nových světů a odhalování vyšší pravdy. Bude vás láskyplně podporovat, dodávat vám odvahu, sdílet své vhledy, vědění, sny a vize a svým intuitivním vedením vám bude oporou  při vstupu do spojení s vesmírnou zdrojovou energií a vším co je.

Více...

13.11.2016

Krystaly s oboustranným zakončením

Když se šest fazet krystalu spolu spojí a vytvoří špici, je narozen krystal se zakončením. Pokud se tímto stylem spojí oba konce krystalu, vznikají Dvojitě Zakončené Krystaly (dále jen DZK). Tyto speciální krystaly mají schopnost doslova vtahovat stejně tak jako vyzařovat energii z každého konce krystalu. Spojením energií ve středu těla krystalu může DZK vyzařovat tuto sjednocenou esenci z obou svých zakončení. Toto smíchání sil dovoluje DZK být použit při speciálních meditacích a pokročilých telepatických praktikách.

Více...

10.11.2016

Krystaly Generátory a Učitelé

Krystaly zvané Generátory jsou čisté samostatné krystaly, které mohou být použity ke stahování informací (channelingu) a uzemnění čisté léčivé energie. Šest přirozeně ostře spojených tvarovaných fazet formuje konečnou špici (zakončení). Krystal má šest stran a uzemňuje světelné síly na své základně. Tyto krystaly mohou být na spodu zamlžené a čisté ve své vrcholové části, odrážet duhy, odhalovat fantomy se spletitými inkluzemi a nebo mohou být celé naprosto čisté. Každý jednotlivý krystal Generátoru  je svou vlastní entitou, každý v sobě nese svůj vlastní příběh a své vlastní zkušenosti a lekce. Krystaly Generátory mají velkou jedinečnou osobnost a snadno se stanou přáteli a pomocníky v léčení. Jednotlivé krystaly Generátoru nás mohou naučit jak se soustředit, zaměřit a znásobit naši vlastní léčivou energii. Tyto krystaly svým příkladem předvádí jak stahovat zářící světelnou sílu do vlastního bytí a našeho světa.

Více...

8.11.2016

Lekce uštědřená Minerální Říší

K mé první interakci s minerální říši došlo v roce 2010 v Glastonbury, kde v jednom obchůdku plném úžasných krystalů na mě jeden promluvil a já bez něho zkrátka nemohla odjet. Už tam mi ale "můj krystal" předvedl, z mého pohledu, naprosto těžko uvěřitelný kousek. Od té doby mě krystaly a práce s nimi zajímaly, a roky jsem listovala ve svých oblíbených knihách o kamenech a krystalech, ale neviděla jsem ve svém životě jejich větší a hlubší rozměr a využití kromě toho, že jsem stále obdarovávala druhé. Ne že bych chtěla, ale protože mi tak bylo řečeno a já si nedovolila tyto vnitřní impulzy neuposlechnout. Často jsem se se „svými“ krystaly těžko loučila, ale pochopila jsem, že když předají své vědění, pokračují na své cestě tam, kde jich je momentálně třeba. S některými z nich jsem silně propojena dodnes. Spojuje nás vzájemná láska. Přesto nemohu říci, že se mi po nich nestýská.

Více...

2.10.2016

Vesmírná křídla

Vaše duše, vaše Vyšší podstata vás vždy vede směrem největšího vývoje, růstu a expanze - to je esencí jejího záměru.

Prostřednictvím vaší ryzí touhy rozvíjet se a vstoupit do vyšších sfér vašich možností vás provede na vaší cestě úseky, které budou nelehké, až zoufalé. Zavede vás do míst, kde budete prvně muset odložit vše co vám brání vzlétnout do vytoužených výšin vašeho života tady na Zemi.

Můžete se cítit vyčerpaní, zklamaní, osamocení, bez podpory. Můžete padnout na samotné dno, kde vám nezbyde jiná možnost, než ve své vyčerpanosti a beznaději vše pustit a odevzdat - odevzdat vyšší síle, abyste tady v tomto bodě na své cestě zažili zázrak a zrodila se nezlomná víra v neomezené možnosti vesmírné síly a Inteligence, která neustále proudí ve vašich žilách.

Více...