KRYSTALY

3.2.2017

Černý Turmalín

Turmalín je jedním z nejintenzivnějších a nejkrásnějších kamenů dostupných na zemi. V posledních letech jeho oblíbenost velmi vzrostla, protože mnoho lidí, ať už vědomě nebo nevědomě, bylo přivoláno jeho schopností navyšovat vibrace toho, co je v jeho okolí.

Když se na Turmalín podíváme zblízka, uvidíme dlouhé pruhované linie procházející dokonale vedle sebe. Tento geometrický útvar je důvodem proč mají turmalíny takovou velkou sílu. Tyto linie stahují elektrické sloupce světla, které okamžitě přetváří hustší vibrace do pozitivních proudů energie.

Více...

30.1.2017

Krystal Transmitter - Vysílač

Krystaly Transmittery jsou také známé díky geometrii svých fazet. Manifestují sedmičku – tři poměry (stejně tak jako Channelingový krystal). Nicméně u krystalů Transmitterů se dokonalý trojúhelník nachází ve středu krystalu a spojuje dvě symetrické sedmistranné fazety na obou stranách trojúhelníku. Sedmička představuje schopnost kontrolovat fyzické smysly a touhy k uvědomění pravdy nadvědomé mysli. Sedmička je Bohem uvědomělé Já a trojka ho přivádí prostřednictvím individuálního vědomí k osobnímu vyjádření a manifestaci.

Více...

27.1.2017

Krystaly Lemurských Semínek

(Tyto informace byly předány v únoru 2000 na Kauai skupině sedmi lidí za asistence šesti Lemurských Krystalů od bytostí, které existovaly na planetě  před dobou Lemurie a byly součástí osazování hvězdného systému.)

Některé Krystaly Lemurských Semen se těží v Brazílii. Údajně byly nalezeny na vrcholu hory, která byla obnažena za účelem těžby krystalů. Tyto přirozeně formované krystaly generátory byly nalezeny odděleny v písku a nebyly formované v drůzách. Okamžitě zaujaly pozornost, protože nebyly jako zbytek krystalů, které byly v této oblasti nalezeny rostoucí v drůzách.

Více...

2.1.2017

Dévické Chrámy

Podle mého názoru patří Dévické Chrámy mezi nejspeciálnější Mistrovské Krystaly ze všech. Obsahují prvek čistého kouzla a pokud jsou řádně použity , mohou otevřít bránu, skrze kterou mohou dévy vstoupit do fyzické reality. Dévy jsou všeobecně popisovány jako bytosti vnitřních sfér, které existují ve vyšších astrálních a/nebo vyšších rajských světech. Ty, které existují v astrální rovině mohou odpočívat mezi inkarnacemi. Dévy, které existují ve vyšších rajských světech se vyvinuly a vystoupily z cyklu reinkarnace, nebo mohou být andělskými bytostmi světla. Protože přebývají  ve vyšších úrovních vědomí, nejsou obtěžkány tíhou mentálního nebo emočního omezení, ani nejsou pod vlivem iluze omezujícího pohledu pěti smyslů.

Více...

3.12.2016

Záhněda

Záhněda je jedním z nejúžasnějších tmavých krystalů. Je cenná hlavně svou schopností obsáhnout největší množství světelné síly v tmavé barvě. Protože je černá barva spojována s první čakrou, je záhněda nejsilnějším kamenem při použití v léčivých krystalových rozloženích ke stimulaci a očistě tohoto energetického centra. Pokud je nerozvinuté, vědomí spojené s touto kořenovou čakrou může být velmi dekadentní a obavyplné, zaměřené jen na osobní uspokojení. Ale když se tato čakra rozzáří světlem a zharmonizuje s vyššími čakrami, stává se základnou, na které se spirituální síla manifestuje ve fyzickém těle. Záhněda stahuje energii bílého světla korunní čakry do čakry první, aby bylo hluboce zakořeněno do fyzické úrovně.

Více...

29.11.2016

Krystalové Drůzy

Drůzy jsou formace krystalů s které sdílí stejnou základnu. Je to více jednotlivých krystalů, kteří všichni žijí pospolu v harmonii a míru. Představují vyvinutou komunitu - každý člen je individuálně dokonalý a jedinečný a přitom sdílí společnou zem a všeobecnou pravdu se všemi ostatními. V drůzách se všichni jedinci spojují, aby sklízeli ovoce žití, učení a sdílení ve vyspělém společenství. Jednotlivé krystaly odrážejí světlo tam a zpět jeden ke druhému a všichni se koupou ve společné záři celku. Aurické světlo které obklopuje krystaly drůzy je velmi jasné a silné.

Více...

24.11.2016

Channeling Krystal

Channelingový krystal je krystalem Mistrovským a jeho hlavní funkcí je zesílení a napojení na naši Vyšší Podstatu (Zdroj, Vesmír, Stvořitele, Boha). Chtěla bych zde zdůraznit, že krystaly o kterých se dočtete na stránkách Slunečné Brány a Poselství Minerální Říše jsou krystaly přirozeně rostlé. Fazety a jejich tvar vytvořila příroda a nejsou dobrušované, vybrušované a násilně leštěné. Broušené krystaly ztrácí svůj přirozený energetický otisk a vyzařování a tím je znehodnocena také jejich funkce. Je velmi důležité, aby Mistrovské Krystaly a jejich další významní kolegové byli ve svých přirozených tvarech, ve svém terminálním zakončení co nejčistší a aby nebyly pokud možno poškrábané, hrany olámané a zásadně mechanicky poškozené (nebo alespoň pokud možno co nejméně).

Více...

16.11.2016

Mistrovské Krystaly

Mistrovské krystaly jsou tím, čím zkrátka jsou – “Mistry“. Existují ve stavu perfektního tvaru a představují soulad se zdrojem světla. Každý z Mistrovských krystalů představuje určité zákony a otevírá brány, skrze které lze zažít vstup do světa jednotného ducha a země. Tyto krystaly jsou poslové z nebes a učitelé božského zákona. Některé jsou nemilosrdné v odstranění temnoty egocentrických postojů a učení, zatímco druzí slouží k otevření vědomé komunikace do sféry vyššího já.

Více...

13.11.2016

Krystaly s oboustranným zakončením

Když se šest fazet krystalu spolu spojí a vytvoří špici, je narozen krystal se zakončením. Pokud se tímto stylem spojí oba konce krystalu, vznikají Dvojitě Zakončené Krystaly (dále jen DZK). Tyto speciální krystaly mají schopnost doslova vtahovat stejně tak jako vyzařovat energii z každého konce krystalu. Spojením energií ve středu těla krystalu může DZK vyzařovat tuto sjednocenou esenci z obou svých zakončení. Toto smíchání sil dovoluje DZK být použit při speciálních meditacích a pokročilých telepatických praktikách.

Více...

10.11.2016

Krystaly Generátory a Učitelé

Krystaly zvané Generátory jsou čisté samostatné krystaly, které mohou být použity ke stahování informací (channelingu) a uzemnění čisté léčivé energie. Šest přirozeně ostře spojených tvarovaných fazet formuje konečnou špici (zakončení). Krystal má šest stran a uzemňuje světelné síly na své základně. Tyto krystaly mohou být na spodu zamlžené a čisté ve své vrcholové části, odrážet duhy, odhalovat fantomy se spletitými inkluzemi a nebo mohou být celé naprosto čisté. Každý jednotlivý krystal Generátoru  je svou vlastní entitou, každý v sobě nese svůj vlastní příběh a své vlastní zkušenosti a lekce. Krystaly Generátory mají velkou jedinečnou osobnost a snadno se stanou přáteli a pomocníky v léčení. Jednotlivé krystaly Generátoru nás mohou naučit jak se soustředit, zaměřit a znásobit naši vlastní léčivou energii. Tyto krystaly svým příkladem předvádí jak stahovat zářící světelnou sílu do vlastního bytí a našeho světa.

Více...

1, 2, 3, 4