KRYSTALY

8.11.2016

Lekce uštědřená Minerální Říší

K mé první interakci s minerální říši došlo v roce 2010 v Glastonbury, kde v jednom obchůdku plném úžasných krystalů na mě jeden promluvil a já bez něho zkrátka nemohla odjet. Už tam mi ale "můj krystal" předvedl, z mého pohledu, naprosto těžko uvěřitelný kousek. Od té doby mě krystaly a práce s nimi zajímaly, a roky jsem listovala ve svých oblíbených knihách o kamenech a krystalech, ale neviděla jsem ve svém životě jejich větší a hlubší rozměr a využití kromě toho, že jsem stále obdarovávala druhé. Ne že bych chtěla, ale protože mi tak bylo řečeno a já si nedovolila tyto vnitřní impulzy neuposlechnout. Často jsem se se „svými“ krystaly těžko loučila, ale pochopila jsem, že když předají své vědění, pokračují na své cestě tam, kde jich je momentálně třeba. S některými z nich jsem silně propojena dodnes. Spojuje nás vzájemná láska. Přesto nemohu říci, že se mi po nich nestýská.

Více...

22.5.2016

Krystal Isis

Jak se vyléčíte z emočních, nspravedlivě vypadajících ran, které život uštědřil? Jak znovu naberete svou vnitřní sílu když jste odděleni od milovnané osoby a zakoušíte jednu z nejhorších bolestí, kterou musíte unést?  Jak se vyléčíte abyste znovustvořili život? Co je magické zaříkadlo, které vše vrátí do dokonalého řádu?

V Krystalu Isis je uloženo tajemství léčení, které se musí uskutečnit, pokud má být život obnoven a zvědoměna božská spravedlnost. Čtěte dále a jak budete pokračovat, zažehnete uvnitř své vlastní bytosti podstatu zázraku a vězte, že je v tento okamžik možné vyléčit se z vaší nejhlubší bolesti. Isis se ve svém utrpení stala člověkem. Esence této sebe-léčivé síly je včleněna do formy křišťálového světla. Isis se nyní podělí o své tajemství.

Více...

22.5.2016

Zpráva z Minerální Říše

Drazí, toto je zpráva z říše minerálů. Z říše, kterou charakterizuje Moudrost. Velké Vědění a Moudrost leží ukryty v Minerální Říši. Tato říše je plně aktivně zapojena do probíhajícího procesu přeměny na planetě Zemi. Vězte, že každý krystal a kámen je vědomou bytostí přinášející svou moudrost a vědomí do vašich životů.

Bytostem Minerální Říše je velkou ctí, že vám mohou být nápomocny na vaší cestě. Věřte, že je pro ně velkou radostí být vám průvodcem..., léčitelem a učitelem.

Více...

22.2.2016

Použití Krystalů a Léčivých Kamenů & Čisté Krystaly Křišťálu

V minulosti používaly civilizace sílu krystalů a kamenů k mnoha účelům. Nejstarší legendy o kouzlech krystalů nás vedou na pradávný kontinent Atlantidy. Obyvatelé této vyspělé civilizace používaly krystaly ke stahování a využívání vesmírné síly. Tato legendární civilizace vyspělých vědců využívala krystaly jako majáky světla, které sloužily jako telepatický komunikátor s jejich vesmírnými předky. Sílu krystalů využívali Atlanťané také pro mnohé fyzické a praktické účely. Věří se, že jedním z důvodů proč byl tento kontinent zničen byl ten, že posvátné znalosti týkající se krystalů byly zneužity a tato ohromná síla použita v egocentrických záměrech.

Více...

13.11.2015

Vltavín

Jako kámen Propojitelnosti, Vltavín nese intenzivní frekvenci, splynutí zemských a mimozemských energií které jsou rychle cítit často hlavně těmi kdo rezonují s jeho silou. Držení Vltavínu poprvé způsobuje často pocit tepla, prvně v ruce a potom postupně v celém těle. V některých případech se aktivuje srdeční čakra, což se projevuje tlučícím pulzem, následně pocením a zrudnutím ve tváři, emočním uvolněním, které může přestupovat ze smíchu do slz...

Více...

10.10.2015

Elestial – Dar Andělů

Krystaly Elestialu jsou více známy jako "skeletové" krystaly.Tyto speciální křišťálové krystaly jsou dary přivedené na tuto planetu aby pomohly při masové očistě,léčbě a znovuprobuzení, které se právě nyní na Zemi děje. S těmito krystaly přichází velká síla,konkrétně síla v překonání lidských emočních břemen.

Elestialy ztělesňují každou substanci fyzické roviny zatímco jsou zároveň sladěny s andělskou vibrací.Jejich zdroj se nachází za časovou linií  a jejich původ je ve hvězdné sféře.Když se síly ráje materializovaly fyzicky do prostoru a času, obsáhly Krystaly Elestialu všechny čtyři elementy a tak byly zrozeny.

Více...

16.8.2015

Strážce Záznamů

“Strážce záznamů” je jeden z nejposvátnějších krystalů, který kdy může být spatřen nebo se kterým může být pracováno.V těchto krystalech mohou být uloženy eony moudrosti a při správném vyladění mohou předat starodávná vědění a hluboká tajemství Vesmíru. Tyto krystaly byly  vědomě a záměrně  naprogramovány buď bytostmi nadduše,které stvořily vibrační frekvence které umožňují  lidskému životu evoluci na zemi, nebo jejich přímou linií – Atlanťany a Lemuřany.
Více...

11.8.2015

Katedrála – Světelná Knihovna

Při úsvitu každého dvoutisícového cyklu, velcí mistři, jak fyzičtí, tak nefyzičtí se schází, aby nastavili novou frekvenci vědomí pro další nadcházející věk. Na počátku věku Berana Moses vystoupil na horu Sinai a přijal Božský psaný zákon, který byl předán lidu. Když započal věk Ryb, Ježíš Kristus se zjevil na zemi aby učil zákonu lásky – jeho život sloužil jako živý příklad lidského spirituálního potenciálu. Nyní, než jsme vstoupili do Zlatého Věku Vodnáře, je možné aby tyto stejné Božské zákony byly vetkány do  našich srdcí a světlo lásky bylo vtěleno.

Více...

7.8.2015

Měsíční kámen

Měsíční kámen pomáhá uklidňovat a vyrovnávat emoce. Pokud převažují emoční reakce, je těžké spojit se s vyššími sférami reality. Měsíční kámen vyrovnává, tiší a léčí, aby jedinec nežil a neidentifikoval se s emočními stavy. Mnoho starých emocí je uloženo v podvědomí. Měsíční kámen pracuje jako strážce brány do podvědomí a ochraňuje nás před vlastními emocemi. To na druhé straně  dovoluje další rozšiřování vědomí.

Více...

1, 2, 3, 4