Tyto stránky vznikly na základě impulzu od Slunce. Jsou na nich sdíleny osobní příběhy nebo příspěvky týkající se mé "cesty", které vedou k pochopení a uvědomění si souvislostí na cestě spirituálního a osobního rozvoje. Ve Slunečním Zápisníku jsou popisovány zážitky, vjemy a uvědomění, které invokuje Slunce. Mým přáním je, aby každý objevil, pochopil a využil sílu, kterou v sobě nosí. Aby se každý stal sám sobě učitelem, léčitelem, průvodcem a pánem. Mé příběhy jsou vašimi příběhy.

S Láskou

Taunia Atiriamin /Martina Christová/
atiriamin@slunecnabrana.eu

LÉČENÍ POSVÁTNÉHO ŽENSKÉHO SRDCE
28.- 29. 4. 2018
Krajina Duše, LHOTA POD KOSÍŘEM 18, Drahanovice

Více...

TaJemná Síla Slunce

Povídání o Slunci a jeho vlivu na lidské zdraví, psychiku a vědomí.
Taunia Atiriamin a Jaroslav Grünvald

Doporučené články / Recommended articles:

Jak se dívat do Slunce I / How to look at the Sun I

Jak se dívat do Slunce II / How to look at the Sun II

Jak se dívat do Slunce III / How to look at the Sun III

Pravidelné příspěvky naleznete na BLOGU Slunečné Brány ZDE!

Poslední příspěvky:

22.1.2018

Poselství mužům

Drazí muži,

nevstoupili jste do fyzické formy za účelem se o někoho starat, přebírat zodpovědnost za druhé, někoho vychovávat, sloužit zotročujícím společenským a rodinným systémům nebo se motat v karmických vztazích a vzorcích. Nyní, v této době, jste tu proto, abyste osvobodili svá srdce od nánosů bolestí rodových traumat, nezdravých a omezujících přesvědčení a soudů. Jste tu proto, abyste se stali svobodnými a dovolili si žít svůj život beze strachu a viny. Není žádného soudce pokud vy nesoudíte sami sebe. Přišli jste sem osvobodit a vrátit ryzí mužské kvality na tuto planetu a tím přivést harmonii a bezpečí do společného prostoru který sdílíme, oživit vzduch který dýcháme, být zářivým vzorem a příkladem pro druhé.

Více...

22.1.2018

Jednou z cest je cesta posvátného partnerství

Mezi vámi jsou ti, kdo jste přišli do stávajícího duálního světa znovu přivést posvátnou ryzí ženskou a mužskou energii. Energii, která je ukotvena ve svém středu, ve své plné zářivé síle. Mnozí z vás jste si zvolili životy, kde vaše síla, světlo a jedinečnost byly tak ubity a rozdupány, abyste se ocitli v místě velkého zoufalství, beznaděje a slabosti. Ženy zakusili fyzické, sexuální a emoční týrání od mužů ve svém okolí, kdy byla pohřbena jejich ženská energie. Muži naopak často zakusili odnětí své síly podprahovou manipulací a zneužíváním svých matek a otců, kteří je připravili o jejich mužství.

Více...

2.1.2018

Návrat krále

Oděni v zapomnění kráčíte po této zemi s životy vystavěnými na slaboučkých pilířích strachu a bolesti jste zapomněli, že jste nositeli obrovské kosmické síly, která ve vás přebývá. Zapomněli jste, že v sobě nesete obrovské kvality světelných bojovníků, mágů, ale hlavně v sobě nesete kvalitu nejvyšší – kvalitu krále. Král zná svou sílu, kterou používá z místa svého největšího klidu.

Více...

2.1.2018

Voňavé květy posvátného pozemského života

Pouze když je svobodná vůle v souladu s vyšším zdrojem, může láska a moudrost doprovázet vaše volby a nasměrovat vás na správnou cestu.
/Daniel Nielsen/

Vaše duše a vaše srdce k vám promlouvá prostřednictvím pocitů. Tyto pocity přicházející z vašeho ryzího “vedení“ jsou vždy krásné, osvobozující, příjemné, ulevující, hřejivé a připomínající “domov“. Tak poznáte, že jste v souladu se svou duší.

Více...

16.11.2017

Krystal Fantom

Někdy když se podíváte do krystalu, objevíte tam menší inkluze ve tvaru pyramidy. Tato vnitřní zrcadla krystalu se nazývají fantomy a jsou něco jako kruhy uvnitř stromu ve kterých značí růstový vzorec u krystalu, který prošel svou vlastní evolucí. Krystaly Fantomů prožily mnoho životů výuky, zatímco obydlovaly jednu stejnou fyzickou formu. Fantomy uvnitř sebe zaznamenaly období růstu, kterým krystal prošel a dospěl do své dokonalosti, pak přestal růst a potom opět pokračoval v růstu za hranice očekávání a do neznáma. Některé Fantomy mají mnoho vnitřních vzestupujících linií na které když se vyladíte mohou odhalit tajemství vnitřního života krystalu.

Více...

16.11.2017

Krystal Spojovatel Času

Krystaly Spojovatelů Času jsou často chybně zaměňovány za krystaly Oken. Je to pochopitelné, protože jsou si vzhledově velmi podobní. Rozdíl mezi těmito dvěma krystaly je ten, že krystaly Oken mají velkou dokonalou tvář ve tvaru kosočtverce uprostřed krystalu, zatímco krystaly Spojovatele Času mají rovnoběžník. Pokud není prozkoumán pozorně, rovnoběžník je často zaměňován za kosočtverec a krystal je špatně označen jako Okno.

Více...

16.11.2017

Krystal Okno

Krystaly Oken poznáme podle velkého okna ve tvaru kosočtverce uprostřed krystalu. Kosočtvercové okno se ve své podstatě stává sedmou fazetou krystalu se čtyřmi body křížícími se s dalšími hlavními úhly krystalu. Jinými slovy, vrchol kosočtverce se spojuje s linií směřující přímo nahoru do konečné špice. Postranní body se spojují s úhly tvořícími protilehlé fazety a spodní bod směřuje do zakončení směrem dolů do základny krystalu (viz foto).

Krystaly Oken jsou rozeznatelné od běžných krystalů s kosočtvercem tím, že toto okno je dostatečně veliké a čisté na to, aby bylo vidět do vnitřního světa krystalu.

Více...

16.11.2017

Křišťálová koule

Čistá křišťálová koule přináší sílu na kterou se musí člověk vyladit a vytrénovat k jejímu použití. Křišťálová koule byla vždy symbolem okultismu, skryté moudrosti a předpovídání budoucnosti. Křišťálové koule jsou předměty autority, která může mít obrovský vliv v rozvoji psychických (nadpřirozených) schopností. Když zíráme do křišťálové koule, je možné podívat se do minulosti nebo se vyladit na budoucnost.

Více...

11.10.2017

Naslouchat vlastnímu vedení

Cesta osobního a spirituálního vzestupu znamená postupný průchod jednotlivými fázemi, ve kterých dochází k jistým uvědoměním, pochopením a rovzpomenutím. Tato pochopení aktivují a spouští určité procesy také ve fyzickém těle a způsobují změny na biochemické úrovni. Tyto fáze na sebe navazují a nelze některé přeskočit. Každá fáze znamená tedy konkrétní změny na všech rovinách – mentální, emoční,fyzické a spirituální – změny vědomí. Každá fáze tedy přináší celkovou energetickou změnu.

Více...

11.10.2017

Strach ze změny

Mnohé je v pohybu, mnohé se mění, přetváří – kolabuje a utváří, mnohé je přehodnocováno. Intenzivní osobní a spirituální vzestup které lidstvo započalo nadále nabírá na intenzitě. Již není cesty zpět. To staré, to co jste znali, co jste se naučili, v čem jste byli zvyklí fungovat odchází a přichází nový “Řád“ – Řád, který je více v souladu s Řádem Vesmírným, s Vaší Autentickou Pravdou. To staré se nevrátí. Není cesty zpět.

Více...

11.10.2017

Pravda vašeho srdce

Vaše životy jsou vytvořeny důslednými podprahovými mechanismy přežití. Vaše práce, vztahy, chování, aktivity, vzhled a přání jsou utkány tak, aby jste se cítili přijati svým okolím a společností, protože pak můžete bezpečně přežít v tomto světě. Snažíte se druhé přesvědčit a ukázat jim své štěstí, harmonii a dokonalost ve které žijete...nebo se snad snažíte přesvědčit sami sebe?

Více...

11.10.2017

Odpovědnost za svůj vzestup

Jak vysoké světelné frekvence zaplavují naší planetu, doslova rozmetají ve vašich životech vše, co s nimi není v souladu a rezonuje na nižších frekvencích. Vaše energetická a fyzická těla prochází intenzivní očistou, která se projevuje nečekanými nevolnostmi, únavou, horečkami, vnitřní horkostí, bolestmi a  migrénami nebo vážným onemocněním. Vše co není v souladu s těmito vysokými frekvencemi ve vašich životech kolabuje, ať jsou to vztahy, zaměstnání, podnikání či jiné aktivity. Už není cesty zpět. Nyní čelíte sami sobě. Tohle je jen mezi vámi a zdrojovou energií ve vás – Stvořitelem. Není to o nikom dalším. Je to o vašem rozhodnutí, jakým směrem se vydáte na vaší cestě dál.

Více...